Previous Page  4 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 60 Next Page
Page Background

De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website

www.wijkgidsen.nl

Wijkraad Paddepoel / Wijkplatform Selwerd / Wijkraad Tuinwijk

Wijzigingen of aanvullingen

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:

Woesthuis Media, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen,

o.v.v. wijkgids Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk.

telefoon

06-83874455

e-mail

info@wijkgidsen.nl

Advertenties

voor de wijkgids 2021-2022 kunt u aanmelden bij:

RoComm Publishers, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.

telefoon

050-307 00 27

e-mail

info@rocomm.nl

uitgave:

Woesthuis Media

foto’s:

Woesthuis Media en Sonde 2000/Tuinpad

advertentiewerving

: RoComm Publishers en Woesthuis Media

ontwerp:

Raymond Wijngaard/Created by Design

uitvoering:

Woesthuis Media

druk:

Scholma Druk b.v., Bedum

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de

website

www.wijkgidsen.nl .

© 2020 Groningen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.