Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

wijkgids 2020-2021

3

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners

van de wijken Paddepoel, Selwerd en

Tuinwijk.

Het is een handig naslagwerk met

informatie over:

- wijk- en buurtorganisaties

- sociaal-culturele voorzieningen

- onderwijsvoorzieningen

- instanties die in de wijk werkzaam zijn

- (sport)verenigingen en clubs

- gemeentelijke diensten

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan

kunt u dit doorgeven aan:

info@wijkgidsen.nl.

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de

redactie zo op de hoogte brengen.

U kunt de gids raadplegen via de website

www.wijkgidsen.nl .

Wij doen ons best

deze website zo actueel mogelijk te

houden door regelmatig wijzigingen op te

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?

Mail ze naar

info@wijkgidsen.nl

.

Omslag voor

Buurtcentrum Tuinpad

Buurtcentrum Sonde2000

Omslag achter

Bureau Meerstad

Toko Semarang

Fairback Kringloop

Nijestee Woningcorporatie

Scholma Online

Created by Design

En verder...

Dignis

19

Dignis Zorg Thuis+

23

Garage Zuur

23

De Huismeesters

23

Humanitas

23

Kids First COP Groep

44

Kinderdagverblijf Deugniet

44

Kinderopvang De Buffelaar

44

Lotus uitvaartverzorging

25

Trivia, Zwemvereniging

VRIJDAG

38

WIJS

23

Zinn

19

Voorwoord

Adverteerders