Previous Page  9 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 60 Next Page
Page Background

wijkgids 2020-2021

7

Wijkvereniging Tuinwijk

De wijkvereniging geeft de Wijkkrant De Tuinfluiter uit en onderhoudt de contacten met

de gemeente, de politie en andere instanties m.b.t. de belangen van de Tuinwijk, zoals

het leefklimaat, verkeer, vervoer en groenvoorziening. Er is samenwerking met het

opbouwwerk. De wijkvereniging werkt ook samen met wijkraden uit andere wijken.

e-mail

wijkverenigingtuinwijk@gmail.com

internet

www.tuinwijkgroningen.nl

facebook

Wijkverenigingtuinwijk

Buurt- en speeltuinvereniging Selwerd

Een buurtcentrum met activiteiten voor jong en oud, met een speeltuin en een zaal die

te huur is voor bijv. verjaardag of workshop. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids.

Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen

telefoon

050-5711354

e-mail

info@bsvselwerd.nl

internet

www.bsvselwerd.nl

Buurtvereniging Paddepoel Noord-Oost

Organiseert activiteiten voor buurtbewoners op het terrein van de Schooltuin Paddepoel.

Locatie

Coronastraat 1, 9742 EG Groningen

e-mail

secretaris.bv.ppno@gmail.com

internet

www.buurtverenigingppno.nl

Stichting Paddepoel Energiek

Bewonersinitiatief ter verduurzaming van Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen.

Energiecoaching, hulp en advies bij subsidieaanvraag etc. Samen isoleren, energie

besparen/opwekken, Wijkwindmolens Dorkwerdersluis. Energiespreekuur elke do

19.00–21.00 uur bij WIJS in winkelcentrum Paddepoel, gangpad tegenover Albert Heijn.

Secretaris

Secretaris W.P. van der Gaast, Neptunusstraat 20, 9742 JM Groningen

e-mail

info@paddepoelenergiek.nl

internet

www.paddepoelenergiek.nl

facebook

paddepoelenergiek

Buurtvuur Selwerd

Elke maand organiseren wijkbewoners een vuur op de wijkvuurplaats. Schuif aan!

telefoon

06-21695628

volgende buurtvuur:

buurtenrondhetvuur.nl/agenda