Previous Page  10 / 55 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 55 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2017-2018

bewonersorganisaties

Stichting Wijkraad Paddepoel

De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners van Paddepoel. Dit doen zij

door intensief contact te hebben met de bewoners, de gemeente Groningen en

verschillende instanties die in de wijk werkzaam zijn.

Eikenlaan 288/4, 9741 EW Groningen

telefoon

5799927

voorzitter

Roelhof van Weering

secretaris

Reinder Gooijaarts

e-mail

secretaris@wijkraadpaddepoel.nl

internet

www.paddepoel.info

Wijkvereniging Tuinwijk

De wijkvereniging geeft de Wijkkrant De Tuinfluiter uit en onderhoudt de contacten

met de gemeente, de politie en andere instanties m.b.t. de belangen van de Tuinwijk,

zoals het leefklimaat. Er wordt nauw samengewerkt met het opbouwwerk in de wijk.

Het Bewonersplatform van de Tuinwijk fungeert als een soort ledenraad van de

Wijkvereniging.

e-mail

wijkverenigingtuinwijk@gmail.com

internet

www.tuinwijkgroningen.nl

facebook

Wijkverenigingtuinwijk

Buurt- en speeltuinvereniging Selwerd

Een buurtcentrum met activiteiten voor jong en oud, met een supermooie speeltuin

voor de kinderen en een zaal die te huur is voor bijvoorbeeld een verjaardag of een

workshop. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids.

Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen

telefoon

5711354

e-mail

info@bsvselwerd.nl

internet

www.bsvselwerd.nl

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties