Previous Page  12 / 55 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 55 Next Page
Page Background

8

wijkgids 2017-2018

wijkkranten

Wijkkrant ‘Nummer 1' voor Selwerd en Paddepoel

Wijknieuws en wijkinformatie voor de bewoners van Selwerd en Paddepoel. Verschij-

ningsdata: maandelijks op elke laatste donderdag, behalve in juli en augustus.

redacteur

Piet Hazekamp

telefoon

5774732

e-mail

redactienr1@gmail.com

internet

www.paddepoel.info

Wijkkrant De Tuinfluiter

De wijkkrant voor de Tuinwijk verschijnt 5x per jaar.

e-mail

tuinfluiter68@gmail.com

internet

www.tuinwijkgroningen.nl

Wijkwebsite Selwerd

e-mail

wijkraadselwerd9741@gmail.com

vensterwijk/school

Gebouw Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk

Activiteiten: basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, naschoolse

activiteiten kinderwerk, opvoedingsondersteuning, cursussen, jeugdgezondheidszorg,

maatschappelijke dienstverlening, tiener, jongeren en ouderen activiteiten, opbouw-

werk, vrijwilligersactivering. Openingstijd algemeen: 7.30–23.00 uur.

Eikenlaan 288/8, 9741 EW Groningen

contactpersoon

Sandra Effing

telefoon

5792004

e-mail

vensterschoolspt@werkpro.nl