Previous Page  5 / 55 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 55 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten

8

Vensterwijk/school

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 11

Overig

12

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

14

Apotheken

15

Ziekenhuizen

15

Oefen- en fysiotherapie

15

Verloskundigen

17

Thuiszorg

18

Verpleeg- en verzorgingshuizen 19

Gehandicaptenzorg

19

Overige zorg

20

Dierenartsen

21

Activiteitenoverzicht

22

Vrije tijd

31

Muziek en dans

31

Overig

32

Sport

33

Sportvoorzieningen

33

Sportverenigingen

34

Kinderen en jeugd

36

Kinderopvang

36

Opvoedondersteuning

37

Overig

38

Onderwijs

39

Basisscholen

39

Voortgezet onderwijs

40

Middelbaar beroepsonderwijs 40

Huisvesting

42

Woningcorporaties

42

Huurdersverenigingen

43

Verenigingen van Eigenaren/

Bewoners

43

Gemeentelijke informatie 45

Gemeentelijke instanties

45

Politie

46

Alarm- en storingsnummers

47

Inhoud