Previous Page  6 / 55 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 55 Next Page
Page Background

De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website

www.wijkgidsen.nl

Wijkraad Paddepoel / Wijkraad Selwerd / Wijkraad Tuinwijk

Wijzigingen of aanvullingen

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk, Framaheerd 46, 9737 NM

Groningen.

telefoon

06-83874455

e-mail

info@wijkgidsen.nl

Advertenties

voor de wijkgids 2018-2019 kunt u aanmelden via het formulier op de

website

www.wijkgidsen.nl

.

uitgave:

Woesthuis Media

foto’s:

KoopmanEigen

(www.koopmaneigen.nl)

en Woesthuis Media

advertentiewerving

: Woesthuis Media en KoopmanEigen

ontwerp:

Raymond Wijngaard/Created by Design

uitvoering:

Woesthuis Media

druk:

Scholma Druk b.v., Bedum

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de

website

www.wijkgidsen.nl .

© 2017 Woesthuis Media, Groningen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.