Previous Page  11 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 62 Next Page
Page Background

wijkgids 2018-2019

7

Wijkvereniging Tuinwijk

De wijkvereniging geeft de Wijkkrant De Tuinfluiter uit en onderhoudt de contacten

met de gemeente, de politie en andere instanties m.b.t. de belangen van de Tuinwijk,

zoals het leefklimaat. Er wordt nauw samengewerkt met het opbouwwerk in de wijk.

Het Bewonersplatform van de Tuinwijk fungeert als ledenraad van de Wijkvereniging.

e-mail

wijkverenigingtuinwijk@gmail.com

internet

www.tuinwijkgroningen.nl

facebook

Wijkverenigingtuinwijk

Buurt- en speeltuinvereniging Selwerd

Een buurtcentrum met activiteiten voor jong en oud, met een supermooie speeltuin

voor de kinderen en een zaal die te huur is voor bijvoorbeeld een verjaardag of een

workshop. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids.

Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen

telefoon

5711354

e-mail

info@bsvselwerd.nl

internet

www.bsvselwerd.nl

Buurtvereniging Paddepoel Noord-Oost

Organiseert activiteiten voor buurtbewoners op het terrein van de Kinderwerktuinen.

Locatie

Coronastraat 1, 9742 EG Groningen

e-mail

secretaris.bv.ppno@gmail.com

internet

www.buurtverenigingppno.nl

Stichting Paddepoel Energiek

Bewonersinitiatief ter verduurzaming van Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen.

Energiecoaching, hulp en advies bij subsidieaanvraag etc. Samen isoleren, energie

besparen/opwekken, Wijkwindmolens Dorkwerdersluis. Energiespreekuur elke do

19.00–21.00 uur bij WIJS in winkelcentrum Paddepoel, gangpad tegenover Albert Heijn.

Secretaris A. Kuik, Spicastraat 84, 9742 LV Groningen

telefoon

3114890

e-mail

info@paddepoelenergiek.nl

internet

www.paddepoelenergiek.nl

facebook

paddepoelenergiek

Buurtvuur

Elke maand eenvoudig bijeen rond het vuur in eigen buurt: vuurplaats Bottelroosstraat.

telefoon

06-21695628

internet

buurtenrondhetvuur.nl/agenda

facebook

buurten rond het vuur