Previous Page  3 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 60 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

8

Wijkkranten

8

Sunny Selwerd

9

Vensterwijk/school

9

Sociaal-culturele

10

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 10

Welzijn

11

Religie en levensbeschouwing 13

Overig

14

Gezondheid en zorg

16

Huisartsen

16

Tandartsen

18

Apotheken

19

Ziekenhuizen

19

Fysio- en Oefentherapeuten 19

Verloskunde &kraamzorg

20

Thuiszorg

21

Verpleeg- en verzorgingshuizen 22

Gehandicaptenzorg

24

Overige zorg

24

Huisdieren

26

Activiteitenoverzicht

27

Plattegrond

28-29

Vrije tijd

38

VRIJDAG

38

Muziek en dans

39

Overig

39

Sport

40

Sportvoorzieningen

40

Sportverenigingen

42

Kinderen en jeugd

45

Kinderopvang

45

Opvoedondersteuning

46

Overig

47

Onderwijs

48

Basisscholen

48

Voortgezet onderwijs

49

Middelbaar beroepsonderwijs 49

Huisvesting

51

Woningcorporaties

51

Huurdersverenigingen

52

Verenigingen van Eigenaren/

Bewoners

52

Gemeentelijke informatie 54

Gemeentelijke instanties

54

Politie

56

Alarm- en storingsnummers

56

Inhoud