Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

4

wijkgids 2019-2020

Inleiding

De grenzen van de drie wijken worden gevormd door de spoorlijn naar Sauwerd, het

Reitdiep en de Noordelijke Ringweg.

De wijk

Paddepoel

wordt begrensd door het Reitdiep, het spoor en door de Dieren-

riemstraat, de Morgensterlaan en de Plataanlaan. Het gebied dat Paddepoel wordt

genoemd is veel groter dan de wijk en is globaal gelegen tussen het Reitdiep en de

Paddepoelsterweg, met Wierumerschouw als de meest noordelijke punt. Het ligt dus

behalve in de gemeente Groningen ook in de gemeente Winsum. De naam Paddepoel

betekent overigens hoogte of waterig gebied van Padde (een mannennaam) en heeft

niets met een pad te maken, ondanks het logo van het winkelcentrum De Paddepoel.

In de 'Hoge Paddepoel' ten noorden van de wijk liggen naast elkaar de wierden Enens

en Paddepoel. De eerste is een voormalige dorpswierde die dateert uit de late ijzertijd

of Romeinse tijd en die rond 1900 aan de zuidzijde deels is afgegraven. Op de laatste

staat sinds ongeveer 1850 de monumentale Friese kop-hals-rompboerderij De

Paddepoel.

De naam

Selwerd

komt van een gebied dat globaal ligt tussen de Plataanlaan

(Noordelijke Ringweg), de Paddepoelsterweg, het Van Starkenborghkanaal en de

spoorlijn naar Winsum. In dit gebied heeft een klooster gestaan met de naam Selwerd.

Ook bevond zich in dit gebied het slot Selwerd. De contouren van dit slot zijn in het

landschap nog zichtbaar. De bewoners van dat slot maakten het de schippers op het

Reitdiep vaak lastig.

Tuinwijk

ligt ten noorden van het centrum, ingeklemd tussen Paddepoel, Selwerd en

de Noorderplantsoenbuurt. Tuinwijk bestaat uit twee buurten die gescheiden worden

door de Moesstraat. In de Concordiabuurt verwijzen de straatnamen naar tuinproduc-

ten, in de Studentenbuurt naar het Groninger studentenleven.