Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

wijkgids 2019-2020

5

Paddepoel

De wijk Paddepoel is de middelste van drie grote uitbreidingswijken aan de noordkant

van de stad die gebouwd zijn in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. De

wijk is opgebouwd uit zogenaamde stempels, steeds terugkerende ruimtelijke

constructie van een aantal woningen. Enkele hoofdverkeersaders verbinden die ruime

wijk met de aanliggende wijken en het stadscentrum. De bijna 8500 inwoners vertonen

een grote verscheidenheid. Het winkelcentrum, met een bovenregionale functie, biedt

plaats aan meer dan 80 winkels. Naast dit grote winkelaanbod heeft Paddepoel sociaal-

maatschappelijke, sport- en speelvoorzieningen.

Selwerd

De wijk Selwerd, een ruim opgezette wijk met veel publieke ruimte, veel groen en bijna

6500 bewoners, is in de jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd als een rustige

nieuwbouwwijk. De drie grote studentenflats direct aan de ringweg bepalen samen

met verzorgingsflat Patrimonium en winkelcentrum Selwerd het aanzien van de wijk.

Aan het eind van de vorige eeuw is de wijk verder uitgebouwd met voornamelijk

seniorenwoningen. Zodoende is Selwerd nu een zeer gemêleerde wijk waarin

studenten van oudsher sterk vertegenwoordigd zijn en waar het ook voor kinderrijke

gezinnen en mensen op leeftijd uitstekend vertoeven is.

Tuinwijk

De Tuinwijk is in hoofdzaak gebouwd tussen 1917 en 1940 op een uitloper van de

Hondsrug. Het eerste complex aan de Radijsstraat noordzijde werd door een particu-

liere investeerder gebouwd in 1917/1918. Daarna zette de Christelijke Woningstichting

Patrimonium in 1920 een groot complex aan de Radijstraat zuidzijde. Kort daarop,

tussen 1922 en 1926 bouwde de socialistische woningcorporatie Samenwerking de

Studentenbuurt. In dezelfde tijd bouwde de katholieke woningcorporatie Concordia de

Concordiabuurt. Rond 1939/1940 voltooiden particuliere investeerders de wijk met

complexen langs de Mutua Fidesstraat en de Klaas de Vriezestraat. Vanaf 1964 trokken

veel bewoners uit hun verouderde huizen naar de nieuwbouwwijken Paddepoel en

Selwerd. In de jaren zeventig werden de woningen in de Tuinwijk gerenoveerd. Er

wonen nu rond 1500 mensen, waaronder relatief weinig ouderen.