Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2019-2020

Stichting Wijkraad Paddepoel

De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners van Paddepoel. Dit doen zij

door intensief contact te hebben met de bewoners, de gemeente Groningen en

verschillende instanties die in de wijk werkzaam zijn.

Eikenlaan 288/4, 9741 EW Groningen

telefoon

5799927

voorzitter

Derk den Boer

secretaris

Reinder Gooijaarts

e-mail

secretaris@wijkraadpaddepoel.nl

internet

www.paddepoel.info

Wijkplatform Selwerd

Het Wijkplatform Selwerd is de ontmoetingsplaats tussen de gemeente, de wijkbewo-

ners en de instanties in de wijk. Het platform ondersteunt initiatieven op sociaal,

cultureel en educatief gebied en stemt ze op elkaar af. Ook schenken we aandacht aan

de groengebieden en aan duurzaamheid in de wijk. We beogen samenwerking binnen

Selwerd tussen sociaal-culturele instellingen en bewoners van de wijk, zodat hun

ideeën en activiteiten tot mooie resultaten kunnen leiden.

voorzitter

Jeanet Huismans s

ecretaris

Gerda van Belle

e-mail

wijkplatform@selwerd.info

internet

www.selwerd.info

facebook

Wijkberichten Selwerd

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties