Previous Page  9 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 68 Next Page
Page Background

wijkgids 2020-2021

7

Bewonerscommissie Prisma at

Zet zich in voor een leefbare woonomgeving en het bevorderen van de onderlinge

contacten. Dit doet de commissie onder meer door het organiseren van activiteiten,

overleg met de verhuurder en de uitgave van een nieuwsbrief.

Siersteenlaan 482-28, 9743 EZ Groningen

e-mail

bewonerscie@gmail.com

Buurten binnen Vinkhuizen

Buurt 6

contactpersoon

Auke Schut Boraxstraat 139, 9743 VN Groningen

telefoon

06-57371444

e-mail

aw.schut@home.nl

of

buurtzes@vinkhuizen.nl

Stichting Paddepoel Energiek

Bewonersinitiatief ter verduurzaming van Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen.

Energiecoaching, hulp en advies bij subsidieaanvraag etc. Samen isoleren, energie

besparen/opwekken, Wijkwindmolens Dorkwerdersluis. Energiespreekuur elke do

19.00–21.00 uur bij WIJS in winkelcentrum Paddepoel, gangpad tegenover Albert Heijn.

Secretaris

Secretaris W.P. van der Gaast, Neptunusstraat 20, 9742 JM Groningen

e-mail

info@paddepoelenergiek.nl

internet

www.paddepoelenergiek.nl

facebook

paddepoelenergiek

-

Multifunctioneel centrum ’t Vinkhuys

’t Vinkhuys is het Multifunctionele centrum van Vinkhuizen en omliggende wijken.

Het centrum biedt huisvesting, ondersteuning en faciliteiten aan diverse clubs,

verenigingen en instellingen. Naast huisvesting biedt ’t Vinkhuys een breed programma

aan van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten. In ’t Vinkhuys is ook het

huiswerkinstituut ‘VinkHuisWerk’ gevestigd (zie het hoofdstuk ‘Onderwijs’).

Openingstijden: ma. t/m do. 08.30–22.30 uur; vr. van 08.30–17.30 uur, za. wisselend.

Let op! Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn kunnen de openingstij-

den wijzigen. Hou voor de actuele stand van zaken onze website in de gaten of

volg ons op facebook.

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen

directeur

J.W. Eskes

telefoon

050-5770770

e-mail

balie@vinkhuys.nl

internet

www.vinkhuys.nl