Previous Page  5 / 59 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 59 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

5

Bewonersorganisaties

5

Wijk- en Buurtcentra

6

Wijkkranten

7

Sociaal-culturele

8

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 8

Welzijn

8

Religie en levensbeschouwing 10

Culturele verenigingen

11

Overig

11

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

13

Apotheken

14

Ziekenhuizen

14

Fysiotherapeuten

15

Voeding/Diëtetiek

15

Verloskundigen 15

Logopedie

16

Thuiszorg

16

Verpleeg- en verzorgingshuizen 17

Gehandicaptenzorg

17

Overige zorg

18

Dierenartsen

20

Vrije tijd

21

Kunst en ambacht

21

Overig

22

Activiteitenoverzicht

24

Sport

38

Sportvoorzieningen

38

Sportverenigingen

39

Kinderen en jeugd

42

Kinderopvang

42

Opvoedingsondersteuning

43

Overig

44

Onderwijs

45

Basisscholen

45

Voortgezet onderwijs

46

Middelbaar beroepsonderwijs 47

Overig

47

Huisvesting

48

Woningcorporaties

48

Huurdersverenigingen

49

Gemeentelijke informatie 50

Gemeentelijke instanties

50

Politie

51

Alarm- en storingsnummers

52

Inhoud