Previous Page  10 / 66 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 66 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2018-2019

bewonersorganisaties

Wijkoverleg Vinkhuizen

(W.O.V.)

Vervult een centrale positie in de contacten met de gemeente, indien mogelijk in

samenspraak met de organisaties en bewoners in de wijk. Informeert bewoners door

een interessante website. Een vereniging waar elke inwoner lid van zou moeten zijn.

Postbus 2507, 9704 CM Groningen

e-mail

info@vinkhuizen.nl

internet

www.vinkhuizen.nl

Wijkraad De Held

Behartigt de belangen van de bewoners van De Held, houdt contacten met de

gemeente over het oplossen van problemen (wijkonderhoud, verkeer), en organiseert

evenementen als een sport- en speldag, rommelmarkt en concerten voor bewoners.

e-mail

info@de-held.nl

internet

www.de-held.nl

Wijkvereniging Reitdiep

Heeft commissies voor o.a. verkeer en vervoer; wijkkrant, website; nabuurschap school

en nabuurschap Het Poortje; activiteitencommissie, de groene enclave en sociale

voorzieningen.Allen zetten zich in voor een leefbare en plezierige wijk om in te wonen.

e-mail

bestuur@reitdiepwijk.nl

internet

www.reitdiepwijk.nl

of

facebook

Reitdiepwijk

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties