Previous Page  5 / 66 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 66 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Wijk- en Buurtcentra

7

Wijkkranten

9

Sociaal-culturele

10

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 10

Welzijn

11

Religie en levensbeschouwing 13

Culturele verenigingen

13

Overig

14

Gezondheid en zorg

16

Huisartsen

16

Tandartsen

16

Apotheken

17

Ziekenhuizen

17

Fysiotherapeuten

18

Voeding/Diëtetiek

18

Verloskunde & kraamzorg

18

Logopedie

19

Thuiszorg

20

Verpleeg- en verzorgingshuizen 20

Gehandicaptenzorg

21

Overige zorg

21

Huisdieren

23

Vrije tijd

24

VRIJDAG

24

Theater

25

Kunst en ambacht

25

Overig

25

Activiteitenoverzicht

27

Sport

46

Sportvoorzieningen

46

Sportverenigingen

47

Kinderen en jeugd

50

Kinderopvang

50

Opvoedingsondersteuning

51

Overig

52

Onderwijs

53

Basisscholen

53

Voortgezet onderwijs

54

Middelbaar beroepsonderwijs 55

Huiswerkbegeleiding

55

Huisvesting

56

Woningcorporaties

56

Huurdersverenigingen

57

Gemeentelijke informatie 58

Gemeentelijke instanties

58

Politie

60

Alarm- en storingsnummers

60

Inhoud