Previous Page  3 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 68 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Wijk- en Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

8

Sociaal-culturele

10

voorzieningen

Forum Groningen

10

Welzijn

11

Religie en levensbeschouwing 13

Culturele verenigingen

14

Overig

14

Gezondheid en zorg

16

Huisartsen

16

Tandartsen

16

Apotheken

17

Ziekenhuizen

17

Fysiotherapeuten

18

Voeding/Diëtetiek

18

Verloskunde & kraamzorg

18

Logopedie

19

Thuiszorg

19

Verpleeg- en verzorgingshuizen 20

Gehandicaptenzorg

21

Overige zorg

21

Huisdieren

23

Vrije tijd

24

Theater

24

Kunst en ambacht

24

Muziek en dans

24

Tuinieren & natuur

26

Overig

26

Activiteitenoverzicht

27

Plattegrond

32-33

Sport

47

Sportvoorzieningen

47

Sportverenigingen

48

Kinderen en jeugd

51

Kinderopvang

51

Opvoedingsondersteuning

52

Overig

53

Onderwijs

55

Basisscholen

55

Voortgezet onderwijs

57

Middelbaar beroepsonderwijs 57

Huiswerkbegeleiding

58

Huisvesting

60

Woningcorporaties

60

Huurdersverenigingen

61

Gemeentelijke informatie 62

Gemeentelijke instanties

62

Politie

64

Alarm- en storingsnummers

64

Inhoud