Previous Page  8 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 68 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2019-2020

bewonersorganisaties

Wijkoverleg Vinkhuizen

(W.O.V.)

Is de wijkraad aangewezen en gesubsidieerd door de gemeente Groningen en stelt zich

ten doel de belangen van de bewoners van de wijk Vinkhuizen te behartigen. Wij

vergaderen een keer per maand in ’t Vinkhuys. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Postbus 2507, 9704 CM Groningen

e-mail

info@vinkhuizen.nl

internet

www.vinkhuizen.nl

Wijkraad De Held

Behartigt de belangen van de bewoners van De Held, houdt contacten met de

gemeente en het WIJ-team om de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in De

Held verder te verbeteren. Organiseert informatiebijeenkomsten, knutselactiviteiten,

bingo, kaartavonden en evenementen zoals de jaarlijkse sport- en speldag.

e-mail

info@de-held.nl

internet

www.de-held.nl

facebook

Wijknieuws De Held

Wijkvereniging Reitdiep

Heeft commissies voor o.a. verkeer en vervoer; wijkkrant, website; nabuurschap school

en nabuurschap Het Poortje; activiteitencommissie, de groene enclave en sociale

voorzieningen.Allen zetten zich in voor een leefbare en plezierige wijk om in te wonen.

e-mail

bestuur@reitdiepwijk.nl

internet

www.reitdiepwijk.nl

facebook

Reitdiepwijk

Bewonerscommissie Gravenburg

Dorpsdeelcommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH). Leden zijn

vertegenwoordigd in het VWH-bestuur en verschillende VWH-commissies.

Bereikbaar via het secretariaat van het VWH in Hoogkerk op normale openingstijden

e-mail

wijkraadgravenburg@gmail.com

facebook

Gravenburg

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties