Previous Page  5 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 54 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

6

Sociaal-culturele

7

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 7

Welzijn

8

Religie en levensbeschouwing 9

Culturele verenigingen

10

Overig

11

Gezondheid en zorg

12

Huisartsen

12

Tandartsen

13

Apotheken

14

Ziekenhuizen

15

Fysiotherapeuten

15

Psychologen/Psychotherapie 16

Voeding/Diëtetiek

17

Verloskundigen

17

Logopedie

18

Overige gezondheid

18

Thuiszorg

19

Verpleeg- en verzorgingshuizen 20

Gehandicaptenzorg

21

Overige zorg

21

Dierenartsen

22

Vrije tijd

23

Muziek

23

Kunst en Ambacht

23

Beweging en spiritualiteit

24

Overig

24

Activiteitenoverzicht

26

Sport

31

Sportvoorzieningen

31

Sportverenigingen

32

Kinderen en jeugd

35

Kinderopvang

35

Opvoedondersteuning

37

Overig

37

Onderwijs

38

Basisscholen

38

Voortgezet onderwijs

39

Middelbaar beroepsonderwijs 40

Huisvesting

41

Woningcorporaties

41

Huurdersverenigingen

43

Serviceflats

43

Gemeentelijke informatie 45

Gemeentelijke instanties

45

Politie

46

Alarm- en storingsnummers

47

Inhoud