Previous Page  10 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 58 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2018-2019

Stichting PlatformDe Wijert

Bewonersorganisatie met enthousiaste vrijwilligers die zich uit betrokkenheid en liefde

voor de wijk belangeloos inzetten voor De Wijert. De stichting geeft een wijkkrant uit,

organiseert activiteiten voor de wijk en ondersteunt bewoners waar nodig.

MFC, P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen

e-mail

info@wijert.nl

e-mail

redactie@wijert.nl

internet

www.wijert.nl

Wijkcomité Helpman

Maakt zich, in overleg met de gemeente, sterk voor de leefbaarheid in de wijk.

Wijkkrant de Helperbel verschijnt 4 keer per jaar.

postadres

P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM HB Groningen

e-mail

info@wijkhelpman.nl

e-mail

redactie@wijkhelpman.nl

internet

www.wijkhelpman.nl

Multifunctioneel CentrumDe Wijert / Helpman

Het MFC organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het MFC is

geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00–23.00 uur en in het weekend alleen op

afspraak. Zie activiteitenoverzicht vanaf pagina 26.

P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen

telefoon

5275407

accommodatiemanager

R. Krikken

telefoon

06-15963750

e-mail

info@mfcgroningen.nl

internet

www.mfcgroningen.nl

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties