Previous Page  5 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 58 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

6

Sociaal-culturele

8

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 8

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 10

Culturele verenigingen

11

Overig

12

Gezondheid en zorg

14

Huisartsen

14

Tandartsen

15

Apotheken

16

Ziekenhuizen

17

Fysio- en Oefentherapeuten 17

Psychologen/Psychotherapie 18

Voeding/Diëtetiek

19

Verloskunde & kraamzorg

19

Logopedie

20

Overige gezondheid

20

Thuiszorg

21

Verpleeg- en verzorgingshuizen 22

Gehandicaptenzorg

22

Overige zorg

23

Huisdieren

24

Vrije tijd

26

Muziek

26

Kunst en Ambacht

27

Beweging en spiritualiteit

27

Overig

27

Activiteitenoverzicht

29

Sport

34

Sportvoorzieningen

34

Sportverenigingen

35

Kinderen en jeugd

38

Kinderopvang

38

Opvoedondersteuning

41

Overig

42

Onderwijs

43

Basisscholen

43

Voortgezet onderwijs

44

Middelbaar beroepsonderwijs 45

Huisvesting

46

Woningcorporaties

46

Huurdersverenigingen

48

Serviceflats

48

Gemeentelijke informatie 50

Gemeentelijke instanties

50

Politie

52

Alarm- en storingsnummers

52

Inhoud