Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

10

wijkgids 2019-2020

WIJ De Wijert

WIJ Groningen is er voor informatie, ondersteuning, ontmoeting én meedoen in de

wijk; er zijn 13 WIJ-teams in de gemeente, waaronder WIJ De Wijert. Ideeën voor

verbetering van de wijk zijn ook van harte welkom!

MFC De Wijert, PC Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen

telefoon

3679120

e-mail

wijdewijert@wij.groningen.nl

internet

www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk

MJD

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie. We bieden o.a. jeugd- en

gezinszorg, buurtbemiddeling en mentoring. Verder zetten we ons in voor burgerparti-

cipatie, vrijwilligerswerk en diversiteit en geven trainingen voor professionals en

vrijwilligers. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij.

telefoon

3126123 voor ons volledige overzicht:

internet

www.mjd.nl

facebook

MJD Groningen

twitter

@mjdgroningen

Humanitas Onder Dak Groningen

(HODG)

HODG biedt dagbesteding, daginvulling en begeleiding. HODG is laagdrempelig en

toegankelijk, om mensen weer zo snel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Damsterdiep 31, 9711 SG Groningen

telefoon

088-1198860

e-mail

info.locatiegroningen@humod.nl

internet

www.humanitasonderdak.nl/groningen

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger op eigen kracht iets willen

veranderen aan hun situatie. Wij bieden ondersteuning op het gebied van mantelzorg,

maatjescontact, vluchtelingen, opvoeden & opgroeien, thuisadministratie en verlies.

meld- en informatie punt

bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

telefoon

3126000

e-mail

mip.groningen@humanitas.nl

internet

www.humanitas.nl/groningen

WerkPro

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

telefoon

3175200

e-mail

info@werkpro.nl

internet

www.werkpro.nl

facebook

WerkPro