Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

6

Wijkdeal De Wijert

7

Wijkkranten en -websites

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Forum Groningen

9

Welzijn

10

Religie en levensbeschouwing 11

Culturele verenigingen

12

Overig

13

Gezondheid en zorg

14

Huisartsen

14

Tandartsen

15

Apotheken

16

Ziekenhuizen

17

Fysio- en Oefentherapeuten 17

Psychologen/Psychotherapie 18

Voeding/Diëtetiek

18

Verloskunde & kraamzorg

18

Logopedie

20

Overige gezondheid

20

Thuiszorg

21

Verpleeg- en verzorgingshuizen 22

Gehandicaptenzorg

22

Overige zorg

23

Huisdieren

24

Vrije tijd

25

Muziek

25

Kunst en Ambacht

25

Beweging en spiritualiteit

28

Overig

28

Plattegrond

26-27

Activiteitenoverzicht

30

Sport

34

Sportvoorzieningen

34

Sportverenigingen

35

Kinderen en jeugd

39

Kinderopvang

39

Opvoedondersteuning

42

Overig

43

Onderwijs

44

Basisscholen

44

Voortgezet onderwijs

46

Middelbaar beroepsonderwijs 46

Huisvesting

47

Woningcorporaties

47

Huurdersverenigingen

48

Serviceflats

48

Gemeentelijke informatie 50

Gemeentelijke instanties

50

Politie

52

Alarm- en storingsnummers

52

Inhoud